Ընտրված

Էներգետիկ աուդիտի հաշվետվություն

Էներգետիկ աուդիտի հաշվետվություն ԲԲՇԷԱԲ ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի, Ավան Թումանյան թաղ. 6/1, Հալաբյան 9/1, Ավան Առինջ 1 միկրոշրջան 1/4 ցուցադրական շենքերում իրականացված էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքների էներգետիկ...
Իմանալ ավելին

Համատիրության հաշվետվության օրինակելի ձև

Հաշվետվություն բազմաբնակարան շենքում իրականացված շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ  
Իմանալ ավելին

Համատիրության մասնակցության հայտ

Մասնակցության հայտ Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման» ծրագրում մասնակցելու համար                                                                                                              
Իմանալ ավելին