Էներգետիկ աուդիտի հաշվետվություն

Էներգետիկ աուդիտի հաշվետվություն

ԲԲՇԷԱԲ ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի, Ավան Թումանյան թաղ. 6/1, Հալաբյան 9/1, Ավան Առինջ 1 միկրոշրջան 1/4 ցուցադրական շենքերում իրականացված էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքների էներգետիկ աուդիտի (մոնիտորինգի)

2014-11-27 13.40.13