Համատիրության մասնակցության հայտ

Մասնակցության հայտ Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման» ծրագրում մասնակցելու համար

Habitat Armenia-14