Նոր պատուհանների տեղադրում

Եթե ձեր տան պատուհանները հին են և վատ վիճակում, ապա դուք օրական կորցնում եք ջեռուցման էներգիայի մոտ 20%-ը` պահուհանների շրջանակների ճեղքերի և արտահոսքի պատճառով: Դա ազդում է ոչ միայն կոմունալ վճարների վրա, այլև բնակարանի հարմարավետության:

Ինչու՞ ընտրել այս միջամտությունը

Մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Հայաստանում բնակարանատերերի 81%-ը պատուհանների և դռների փոխարինումը և ջերմամեկուսացումը համարում է ամենակարևոր էներգաարդյունավետ վերանորոգումը։

Պատուհանների վատ վիճակը պատասխանատում է շենքում ջերմության ողջ կորստի մոտ 10 %-ի համար։

Ջերմանալու համար կիրառվող էներգիան ամեն օր կարող է արտահոսել պատուհանների շրջանակների ճաքերի միջով։ Սա չի ազդում միայն ձեր ապրելու հարմարավետության վրա, այլ նաև ձեր էներգիայի հաշիվների։

Թեև տաքացուցիչները միացված են առավելագույն կետի վրա, անընդհատ մրսելու զգացողություն կարող է առաջանալ անբավարար ջերմամեկուսացված պատուհաններից կամ վատ փակված դռներից շարունակաբար եկող միջանցիկ քամու պատճառով։  Միջանցիկ քամին առաջացնում է ջեռուցման էներգիայի ևս 15%-ի կորուստ։

Մեր հետազոտությւնը ցույց է տալիս, որ բազմաբնակարան շենքերի մեծ մասի ծրարի ջերմության փոխանցման դիմադրությունը (R-արժեքը) ակնհայտորեն չի բավարարում Հայաստանի Հանրապետության ներկա չափորոշիչներին, բացառությամբ այն բնակարանենրի, որոնք ունեն բավարար վիճակում գտնվող կրկնակի ապակիով մետաղյա, փայտյա կամ պլաստիկ պատուհաններ։

Շենքի ծրարի ջերմային դիմադրությունը R (մ2 օC/W)
Ճեղքեր․ պատուհաններ, դռներ և երդիկներ
Ստանդարտ ջերմային դիմադրություն R  

0.33 մ2 օC/W

(0.25-0.5)

 

 

 

Միաշերտ ապակի ունեցող պատուհան

 

0.18 m2 օC/W
Երկշերտ ապակի ունեցող պատուհան

  • Լավ վիճակ
  • Վատ վիճակ
 

0.4 մ2 օC/W

0.25 մ2 օC/W

 

Երկշերտանի էներգաարդյունավետ պատուհաններ

 

0.54 մ2 օC/W

 

Նոր պատուհանների տեղադրումը էականորեն կբարելավի ձեր տան ջերմային, խոնավության և աղմուկի մեկուսացումը։ Ավելին, երկարաժամկետ հեռանկարում կարող եք վերականգնել ձեր ծախսերի 60%-ից 90%-ը։

Վերանորոգման գործընթացը տեխնիկապես և ֆինանսապես ավելի պակաս պահանջկոտ կլինի, եթե հին պատուհանները հանվեն առանց արտաքին պատերը և ճակատամասերը վնասելու։

Եթե ձեր բյուջեն սուղ է, ապա առկա պատուհանների էներգաարդյունավետ բարելավումները նույնպես կարող են օգտակար լինել։ Պատշաճ կերպով ընտրվելու և տեղադրվելու պարագայում էներգաարդյունավետ պատուհանները կարող են օգնել էականորեն նվազեցնել ձեր ջեռուցման, հովացման և լուսավորության ծախսերը։