Ինչու՞ պետք է մտածենքէներգաարդյունավետության եվ խելամիտ ապրելու մասին

Երեվանի Ֆրունզե 6/3 հասցեում միջանցիկ քամու տակ գտնվող շենքի պատմությունը 2015

Առաջ

Հետո

Ինչպե՞ս է դա արվում

Պլանավորեք ձեր միջոցառումները

Էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումները բազում օգուտներ են բերում: Ամենածախսարդյունավետ ներդրումը շենքի ընդհանուր օգտագործման տարածքների վերանորոգումն է, ինչպես օրինակ՝ ֆասադներ, տանիքներ, աստիճանավանդակներ, նկուղներ և ձեղնահարկեր:

Սկսեք ինքներդ

Մեր կայքի հետևյալ բաժինը ներկայացնում է երկու թեմա՝ տեղեկություն համատիրությունների և շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների, ինչպես նաև գնումների գործընթացի վերաբերյալ:

Ֆինանսավորեք ծրագիրը

Այս բաժնում մենք կներկայացնենք էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումների ֆինանսավորման հնարավոր մոդելները, ինչպես նաև ծավալուն տեղեկություն կտրամադրենք վարկերի, քաղաքապետարանի սուբսիդիաների, ներդրված գումարների՝ ապագա խնայողությունների միջոցով փոխհատուցման վերաբերյալ:

Իրագործեք

Այժմ ժամանակն է կենտրոնանալ հենց վերանորոգման աշխատանքների վրա: Այս փուլում ծանր աշխատանքի մեծ մասն իրականացնելու է շինարարական ընկերությունը: Այնուամենայնիվ, դեռևս կան բաներ, որոնք պետք է անեք՝ համոզվելու, որ վերանորոգման գործընթացը հարթ կանցնի:

Եկեք սկսենք